Blog

Spirituális fejlődés napjainkban

A 21. századi ember érdeklődése túllép a földrajzi távolság korlátain. Ma bolygónk összes metafizikai módszere elérhető és kipróbálható, ami nagyon színessé, egyszersmind nehezen érthetővé teszi ezt a gazdag szellemi választékot. A régi nézőpontok fölelevenítése során azok keveredése figyelhető meg. Sokaknak azok a spirituális utak adnak biztonságot, ahol nagy a kontroll, és a jó, illetve a rossz megkülönböztetését erőteljesen gyakorolhatják. Számukra a „spirituális fejlődés” azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat megtiltanak maguknak, egyes tulajdonságaik ellen küzdenek, és megpróbálják segítségül hívni a világ jótékony erőit.

Legalább ennyire erőteljes manapság a neosámánizmus is, amelynek egyik velejárója a droghasználat beépítése a spirituális fejlődés folyamatába. Elfogadottá vált ugyanis, hogy az LSD  és más hallucinogén drogok használatát bevonják a tapasztalásba. Ennek az az oka, hogy divatba jöttek a Föld déli féltekéjén kialakult szellemi módszerek. A New Age mozgalomban és a pszichiátriában is megfigyelhető tendencia, hogy azt tekintik a spirituális fejlődés eredményének, ha valaki különleges tudatállapotokba jut, nem megszokott dolgokat lát, hall vagy tapasztal. Ennek elérésére hallucinogén szerekkel és drogokkal látomásokat idéznek elő magukban, hogy a módosult tudatállapotban új dimenziókat ismerjenek meg önmagukban vagy a teremtésben. Ez azonban mindig is veszélyes és kétes eredményre vezető útnak számított.