Blog

Nem minden démon gonosz

Kik a démonok? Istenek? Gonosz szellemek vagy a Sátán szolgái? Talán mindegyik, de inkább mindenkinek az, amit önnön hite diktál. Hogy ne csak az angyalok folyjanak a csapból, bemutatjuk a démonokat és garantáltan olyan dolgok fognak kiderülni, amik megváltoztathatják a véleményedet. Mert könnyen lehet, hogy sok démon nem is olyan gonosz, és hogy neked is van egy őr-démonod…

Az egyiptomiak szerint vannak jó démonok is

Az ókori egyiptomiak szerint mérhetetlen sok démon van, akik az emberek közelében laknak, a négy elem szerint. A démonok gyakran egy istenség követei, segítői voltak és ugyanolyan hatalmasak, veszélyesek lehettek. Arra is van utalás, hogy a démonok a nagy isteneknek is árthatnak. Szerintük és az ógörögök szerint jó démonok is léteznek. Ez persze javában attól függ, mihez értenek. De rengeteg olyan ismert démon van az ókori kultúrákban, akik gyógyítanak, védelmet nyújtanak, igazságot tesznek, szerelemre lobbantanak, és így tovább.

Egyiptom egyszerű emberei, akik segítségre szorultak vagy kérésük volt, az istenek helyett időnként a démonok, szellemek jóindulatát, segítségét próbálták ügyeikhez megnyerni mágikus rítusok, áldozatok és ajándékok segítségével.

A görögök jó szellemei, avagy istenei – a Daimonok

A démon (daimon) eredetileg istent jelentett. Istenek, népek, magánszemélyek mellé is ki voltak rendelve, mint „őrangyalok”. Lehettek jók és rosszak is. Továbbá az istenek és emberek között lévő közvetítői szerepet is ők látták el. Majd idővel az isteneknél alacsonyabb, az embereknél magasabbrendű lényeket illették ezzel a névvel.

A hinduk, akik szintén nem vetik meg a démonokat

A hinduk körülbelül 30 000 démont imádnak, akiket a déváknak (daeva) neveznek. Ezek a dévák lehetnek jók és gonoszok, mint sok más vallásban, ahol szintén megjelennek, de különösen a perzsáknál. E kultúrákban a dévák nemcsak démonok, hanem fiatal istenek is. Az idősebb isteneket aszuráknak nevezik. A hinduk számtalan démon- és szellemfajtát különböztetnek meg. Vannak kígyódémonok, a nágák. Az embereket kínzó és üldöző férfi démonok, a ráksaszák. A női megfelelőjük a rákszaszik. Előszeretettel dúlnak fel sírokat, terrorizálják és szállják meg, teszik próbára az embereket. Körmeik mérgezőek, emberi hússal és romlott étellel táplálkoznak. Alakváltók és mágikus hatalommal bírnak. A vetalák, olyan szellemek, amelyek holttesteket, kriptákat száll meg és a testeket „járműként” használják. A yakshák a természet kincseit védelmező jóakaratú szellemek. A pishachák húsevő szellemek és egy láthatatlan entitások, akik képesek embereket megszállni és azokat az őrületbe kergetni. Ráadásul külön nyelvvel is rendelkeznek. Még bőven lehetne folytatni…

Ráksasza