Blog,  Energia

KUNDALINÍ -az ősenergia

A kundaliní az az ősenergia, amely a legalsó, múládhára csakrában helyezkedik el alvó, potenciális állapotban. Ez az egyéni testben rejtőző kozmikus erő. Olyan elektromosan vibráló, tüzes, titokzatos energiáról van szó, amely minden szerves és szervetlen anyag hatalmas ősereje. Kundala azt jelenti, „összetekeredett”. A kundaliní egy összetekeredett kígyóhoz hasonlatos, innen kapta a nevét.

A kundaliní nem olyan fizikai erő, mint az elektromosság vagy a mágnesesség, hanem spirituális potenciál. Valójában nincs formája, kezdetben azonban a durva értelemnek és elmének szüksége van kézzelfogható formára. E durva formából kiindulva később bárki könnyen megértheti a forma nélküli, kifinomult kundalinít.

A kundalinít bhudzsanginínek, azaz kígyóerőnek is nevezik, mert felébredésekor spirálvonalat követve mozog a jógi testében. Amikor felébred sziszegő hangot hallat, akár a kígyó, melyre bottal ráütnek, s a brahma nádín keresztül emelkedik felfelé a szusumnában (központi energiacsatornán).

A kundaliní jógában az egész testet megteremtő és fenntartó Saktí ténylegesen és valóságosan egyesül az Úr Sivával. A jógi azért ébreszti fel őt, hogy a Kígyó-istennő elvezesse Urához. A kundaliní sakti felébresztése és egyesülése az Úr Sivával a legfelső, szahszrára csakrában szamádhihoz és spirituális anubhávához vezet. A tanítvány ekkor a halhatatlanság nektárját kortyolhatja.

 A kundaliní jóga egzakt tudomány, mely laja jógaként (a feloldódás jógája) is ismert.

Minden tevékenység mögött ott van a mozdulatlan háttér. Az energia mögött ott a tudatosság, a Saktí (a tevékeny isteni energia) mögött ott van Siva (a kozmikus tudat).

A Saktí jellege kétpólusú, statikus és dinamikus. A dinamikus Saktíval együtt mindig jelen van a statikus forma is, éppúgy, ahogyan a mágnes két pólusa is mindig egyszerre van jelen. A kozmikus Saktí (energia) az emberi testben mint kundaliní és prána nyilvánul meg. A kundaliní a statikus támasza a mozgásban lévő pránaerőnek.

Az ember egy mikrokozmosz, vagyis bármi, ami a világegyetemben létezik, benne is megvan. Mindent, amit a világegyetemben láthatunk, hegyeket, folyókat, bhútákat (elemeket) stb., megtaláljuk a testben is. Minden tattva (őselem) és lóka (az energia különböző síkjai) ott lakozik a testben, így a legfőbb Siva-Saktí is.

Az emberi testben Siva a szahaszrára csakrában helyezkedik el a fejtetőn, a kundaliní pedig a múládhára csakrában, a gerincoszlop tövénél. A múládhára jelentése „gyökértámasz”. A kundaliní az az erő, amely az egész test és a pránikus erők statikus bázisa.