Blog

1. Démonok módszerei

Amikor emberi lelkeknek beállított démonok témaköréről beszélünk, akár egy szellem járta házról vagy a Ouija táblán keresztüli kommunikációról, a médiumokról vagy a channeling más módjáról, vagy kapcsolatról velük, az alábbiak szerint oszthatjuk fel a démonokat céljaik szerint:

Módszereik

  • démoni álca emberi lélekként, hogy elrejtsék valós identitásukat
  • démoni álca emberi lélekként, hogy ártalmatlannak mutassák magukat vagy jó szándékú hozzátartozónak
  • a démonok gyakran fiatal személyként írják le magukat akinek szörnyű vagy tragikus halála volt
  • a démonok gyakran csábítják alanyaikat, hogy kutassák és kérdezzenek a rejtett tudásról
  • a démonok emberi lelkekként jelentkeznek, hogy megnyerjék alanyaik bizalmát, és hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki velük.

Céljaik

  • behatolhassanak a meghívó személyén keresztül
  • másokat is csábíthassanak és tévedésbe ejtsenek
  • az emberek távol tartása az egészséges tanítástól
  • szenvedést okozni
  • végső cél a lelkek kárhozata

Módszereik kifejtése
1. A démonok emberi léleknek álcázzák magukat, hogy elrejtsék valós identitásukat
Nem tévedhetünk ennek a megtévesztésnek a célját illetően- amennyiben a démonok felfedik minden gonoszságukat, aligha lenne ott egyikük aki aligha szívesen követné őket az örök pusztulásba. Tragikus, hogy néhány szegény lélek elfogadja és magáévá teszi a démonit. Habár egyesek nyíltan a gonosz követői és talán imádják a démonokat, sok ember esik ördögi varázslat alá ami sokkal kifinomultabb csalás és szemfényvesztés.
Meg kell említeni, hogy akár még az ördögimádók is tévednek az ördög természetével kapcsolatban. Sokan azt gondolják -hibásan- hogy az ördögök imádásával a pokolban hatalomra tesznek szert – uralkodnak a lelkek fölött és akár a démonok fölött is. Tévesen úgy vélik, hogy a pokolban örömük lesz, hogy a pokol a bűnös élvezetek helye. Ez elég távol áll az igazságtól – ez egy démoni hazugság amiben az ördögimádók hisznek. A sátán hazudott nekik és hittek neki. A bűn szeretete meggyőzte őket, hogy a sötét oldalon elfogadják a démoni suttogást a fülökbe. A Timóteushoz írt levélben figyelmeztetést kapunk: “A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.” 1 Tim 4 Megkockáztatom hogy azt mondjam, a mai hitetlen világban csak kevésen vannak akik ismerik a démonok valós természetét, és tudják azt is, hogy örök büntetés vár azokra akik elutasítják Krisztust és az ördögöt követik.Eltekintve az ördögimádás esetétől, vannak a kontárok és a kíváncsiak. Léteznek a tini fiúk és lányok, akik gyakran szüleik engedélyével Ouija táblaként ismert veszélyes “játékot” űznek. Elvégre ez csak egy játék, nem igaz? Milyen rossz lenne ha az összeset eladnák a földön? Azok akik tapasztalattal rendelkeznek a szabadításban való tanácsadásban az exorcizmusban és a paranormális vizsgálatokban, egyetértenek a Ouija tábla veszélyességében: Tény, hogy a Ouija tábla első számú oka az elnyomásnak, a megszállásnak (két különböző szintje a démonizáltságnak) és az erőszakos szellemi tevékenységeknek. Ez a “játék” nem csak hogy elbűvöli a fiatalokat, reményt ad egy magányos idős özvegynek aki kétségbeesetten vágyik arra, hogy beszéljen elhunyt házastársával. Csábító annak a fiatalnak is, aki éppen csak megtanult olvasni és rátalál a játékok között a szekrényben. Egyébként ezt volt az a “játék” ami “Az ördögűző” c. film elkészítéséhez vezetett. A gyerek megszállott lett a Ouija tábla használata miatt. A film igaz történeten alapszik- sőt, néhány démoni hangot igazi ördögűzés hangfelvételéről vettek át.Eltekintve a Ouija táblától vannak még példáink a kísértetjárásra, amikor a kísértet (egy démon) emberi szellemként jelenik meg. A felszínen úgy tűnik semmi gond nincs. Lappangva azonban gyakran természetfeletti hatalmak csábítják a kíváncsiskodót, ott rejlik a démon aki vágyik földi életünkre, hogy jobban betegye a lábát az életünkbe. Miután a démoni kísértés miatt szeretnénk minél többet megtudni a halál utáni életről, és különösen amikor szellem kísért a házunkban, akkor ez már előkészíti a következő lépést: mégpedig a halottakkal való kommunikálás bűnét.